Cinta dan ukhuwah sangat berguna terutama ketika terjadi ujian yang sangat keras,sebab seorang ‘al-akh’ akan merasakan keteduhan, kelembutan dan ketentraman, kalau pada saat ujian menghebat, ia berada bersama saudaranya.

[Musthafa Masyhur]

Advertisements