Tidaklah seorang hamba menutupi aib seorang hamba yang lain kecuali Allah pasti akan menutupi aibnya pada hari kiamat.

[HR. Muslim]

Advertisements