Barangsiapa yang mengenal dirinya maka ia akan mengenal Rabb-nya. Sombong itu adalah menolak kebenaran dan mengecilkan orang.

[HR. Muslim-Tirmidzi]

Advertisements