Tegakkan Islam di dadamu niscaya Islam akan tegak di muka bumi.

[Imam Hasan Al Hudaiby]

Advertisements