Barangsiapa yang sholat Isya berjamaah maka seakan-akan dia telah sholat setengah malam. Dan barangsiapa sholat Shubuh berjamaah maka seakan-akan dia telah melaksanakan sholat malam satu malam penuh.

[HR. Muslim]

Advertisements