“Apa gerangan Tustar? Sungguh telah lepas dariku sholat Shubuh. Aku tak ingin sekiranya aku memiliki dunia dan seisinya dengan meninggalkan sholat Shubuh…”

[Anas bin Malik radhiyallahu’anh]

*diucapkan ketika pasukan muslimin terlambat sholat Shubuh dalam peristiwa penaklukan Benteng Tustar, yang membuat beliau, Anas bin Malik ra selalu menangis apabila mengingatnya.

Advertisements