Ilmu itu melahirkan kekhawatiran (rasa takut kepada Allah) , sementara sikap zuhud melahirkan ketentraman dan ma’rifat itu melahirkan kepasrahan. Yang terbaik di antara umat ini adalah yang tidak disibukkan oleh akhirat mereka sehingga lupa dunia , dan tidak di sibukkan oleh dunia sehingga lupa akhirat.

[Al-harist Al-Muhasibi]

Advertisements