“Sesungguhnya seseorang keluar dari rumahnya dalam keadaan dia mempunyai dosa-dosa seperti gunung Tihamah, akan tetapi apabila dia mendengar ilmu (mempelajari ilmu dengan menghadiri majelis ilmu), kemudian dia menjadi takut, kembali kepada Rabbnya dan bertobat, maka dia pulang ke rumahnya dalam keadaan tidak mempunyai dosa. Oleh karena itu, janganlah kalian meninggalkan majelisnya para ulama.”

[‘Umar Ibnul Khathab radhiyallahu ‘anhu]
dikutip dari buku Miftaah Daaris Sa’aadah, karya Al-Imam Ibnul Qayyim, 1/77

Advertisements