“Sebaik-baik pemimpinmu ialah mereka yang kamu kasihi dan mereka mengasihimu. Kamu mendoakan mereka dan mereka mendoakanmu. Dan sejahat-jahat pemimpinmu ialah kamu membenci mereka dan mereka membencimu. Kamu mengutuk mereka dan mereka mengutuk mu. Sahabat-sahabat berkata: “Bolehkah kami menentang mereka?” Jawab Nabi: “Tidak, selama mereka tetap mendirikan shalat.”

[HR. Muslim]

Advertisements