Rasulullah saw. bersabda, “Maukah kalian aku beritahukan siapa yang diharamkan masuk neraka atau neraka haram baginya? Diharamkan neraka bagi setiap orang yang selalu dekat dengan orang lain, mudah, toleran, lembut, dan mudah dalam berinteraksi.”

[HR Tirmidzi dari Abdullah bin Mas’ud r.a]

Advertisements